Installasjonsveiviser Web Start

En rask installasjonsveiviser for installering av riktig versjon av Java/Web Start egnet for de som enkelt ønsker å installere dette.


Om Java og Java Runtime Environment

Java er en teknologi levert av Sun Microsystems som gjøre det mulig å kjøre programmer på en datamaskin uavhengig av prosessortype og operativsystem. Dvs slik at det samme programmet kan kjøre på Windowsmaskiner så vel som Unix maskiner. Java er i dag en veldig utbredt teknologi for å lage klient- og tjenerapplikasjoner. For å kunne kjøre programmer laget i Java må man installere Java Runtime Environment på maskinen først. Dette gjøres enklest ved å laste ned Java Runtime Environment fra Java sine hjemmesider. Merk at betegnelsene Java SE og J2SE også kort og godt betyr Java.

Installasjon av Java Runtime Environment endrer ikke på sikkerhetsrisikoen til maskinen i noen særlig grad. Java gjør det godt nok mulig å laste og kjøre javaprogrammer fra internett via eksempelvis en nettleser som f.eks Internett Explorer. Men slike programmer kjører da som standard i en sikker modus hvor programmet ikke kan lese eller skrive data på maskinen. Slik programkjøring anses for å være sikkert og bør ikke være noen hindring for installasjon i noen IT avdeling. Det er høy sannsynlighet for at installasjon av selve Windows, og ikke minst Internet Explorer eller Microsoft Outlook utgjør en langt større sikkerhetsrisiko.

Java gir i tillegg mulighet for installasjon av javaprogrammer som har lese og skriverettigheter til maskinen. Men dette skjer ikke automatisk. Her må brukeren takke ja til å installere programmet og brukeren vil få vist et sertifikat som identifiserer hvem som har utviklet/levert programmet. Dette kalles et signert javaprogram, Matrikkelklienten er et slikt javaprogram. Dette er helt i tråd med hvordan Windows virker selv når Java ikke er installert. For Windows tillater som standard at brukeren kan installere ikke-java programmer via nettet.

Matrikkelklienten er et slikt program som installeres over nett via Java. Før installasjon vil brukeren få vist et sertifikat som bekrefter at programmet er fra Statens kartverk og brukeren må takke ja for å få programmet installert. Etter at matrikkelklienten er installert kan brukeren anvende programmet uten å tenke på at det er installert over nett. I tillegg gir Java en oppgraderingsfunksjonalitet slik at dersom Statens kartverk legges ut ny versjon av matrikkelsystemet vil Java automatisk identifisere dette og laste ned ny matrikkelklient ved neste oppstart.

Om det skulle vise seg at samiske tegn ikke vises (Tegnsett DOSN8 (java tegnsett CP865) mangler), så må man laste ned en versjon av Java Runtime Environment med Multi-Language støtte. Java Runtime Environment 5.0 Update 13 og senere kommer alle med Multi-Language nedlastinger som alternativ.

Riktig Java versjon for Matrikkelklienten

Matrikkelklienten kan benytte Java 6 eller 7. Når eventuelt senere versjoner av matrikkelen vil kreve nyere Java versjon vil det bli gitt beskjed om det. Hovedversjonene av Java finnes i flere underversjoner, angitt ved "Update ..". Pr. 25. september 2012 er siste versjon av Java Runtime Environment Java 6 Update 35 og siste versjon av Java 7 update 7. Dersom man insisterer på å bruke Java 6, vil Java Webstart om mulig laste ned Java 6 for å starte klienten, men dette kan være sperret av systemadministrator. Matrikkelklienten vil også virke i ren Java 6 eller Java 7, om enn med noen skjønnhetsfeil i matrikkelkartet.

Når man installerer Java Runtime Environment er det mulig å angi at maskinen skal jevnlig sjekke for oppdateringer og installere disse. Dette er helt tilsvarende måten man kan be Windows å sjekke for oppdateringer. Dette kan slås fra og til etter ønske.

Man kan altså se på Java Runtime Environment som en komponent som trengs for å kjøre det programmet man installerer, i dette tilfelle Matrikkelklienten. Forskjellige programmer kan trenge forskjellige versjoner av Java Runtime Environment, men i mange tilfeller vil alle programmer virke med siste versjon av Java Runtime Environment. Et unntak kan være gamle programmer som er utviklet for en gammel versjon av Java (eksempelvis versjon 1.2 eller 1.3). Dersom en kommune har et slikt gammelt javaprogram som ikke kompatibelt med Java Runtime Environment 5 eller nyere er det aller enkleste å kjøre dette programmet på en annen maskin enn Matrikkelklienten. Det er også mulig å kjøre javaprogrammer som krever forskjellige Java versjoner på samme maskin, men dette krever litt mer kunnskap om Java installasjonene fordi man må starte javaprogrammene forskjellig.

Hvis man har flere versjoner av Java Runtime Environment installert på maskinen, så kan man styre hvilken versjon som brukes av matrikkelen på følgende måte:

Kommunikasjon over internett

Kommunikasjon over internett fra matrikkelklienten hos kommunen til matrikkeltjeneren hos Statens kartverk er kryptert. Den kan ikke leses av andre og man er sikker på at dataene ender hos Statens kartverk. Krypteringsteknologien heter SSL, er den mest utbredte krypteringen på internnett og er det som f.eks benyttes i nettbanker. Matrikkelen bruker port 443 og sekundært port 80 for trafikk som ikke trengs krypteres (eksempelvis nedlasting av matrikkelklienten). Det er de samme portene som normalt er åpne for bruk av internett. Likevel må kommunen sjekke dette i god tid før innføring av matrikkelen i kommunen da det kan være justeringer i brannmurer eller annen IT-infrastruktur som gjør at ytterligere konfigurasjon er nødvendig for å åpne opp for kommunikasjonen til matrikkeltjeneren. Se under for spesielle utfordringer ang. terminalserver.

Tynnklient: Matrikkelklienten vil bli kjørt på Citrix/terminalserverløsning i en del kommuner. Matrikkelen har ikke fått testet dette fullt ut, men her er et eksempel på en løsning fra en kommune:

” Tilgang til statens kartverk ’www.matrikkel.no’ på 159.162.103.xxx må klienten kunne nå uten å bli stoppet av brannmur eller proxyserver. I vårt tilfelle blir all aktivitet mot internett sjekket for at man er en godkjent bruker for internett. Dette var i utgangspunktet ikke satt opp og førte til at programmet ikke gikk som det skulle. Vi har løst dette med en aksessliste i proxyserveren vår slik at trafikken fra klient (på portene tcp 80 og 443) går til proxyserveren hvor den treffer en regel som godkjenner all trafikk til 159.162.103.xxx. ”

Problemløsning

Fjern gammel installasjon

I tillegg til riktig Java versjon må evt. gammel installasjon av Java Web Start fjernes. Dette gjøres på vanlig måte i Windows via "Add/Remove Programs" i "Control Panel". Dersom det finnes en applikasjon i listen som heter Java Web Start må den avinstalleres.

Tømming av Java Web Start cache

Dersom man har fått lastet ned en versjon av klienten som ikke fungerer (f.eks. ikke vil starte) kan det av og til være nødvendig å tømme Java Web Start sitt lokale lager for filene til matrikkel-klienten (cache), før man prøver å start klienten på nytt fra web siden for Matrikkelen. Prosedyre for tømming av Java Web Start cache:

Tømming av Web browser cache

Dersom man har fått lastet ned en versjon av klienten som ikke fungerer (f.eks. ikke vil starte) kan det av og til være nødvendig å tømme cachen til web browseren man bruker. I noen tilfelle kan denne kan ha cachet opp JNLP filen som Java Web Start bruker slik at man ikke får tak i siste versjon av filen. 

Prosedyre for tømming av Firefox cache:

Prosedyre for tømming av Internet Explorer cache:

Håper dette gir svar på de mest generelle spørsmålene angående Java og installasjon av matrikkelklienten.